Hopp til innholdet

Disse salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og produkter fra www.sologtak.no til forbrukere i Norge. Kjøpsbetingelsene utgjør sammen med bestillingen innlagt i nettbutikken på sologtak.no, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.  Sologtak.no inngår kun avtal med kunder som er over 18 år (myndig) eller mindreårige med tillatelse og godkjennelse fra en foresatt.

 1. Partene

Selger er Viken Solskjermingssystemer AS, Elgfaret 8, 3320 Vestfossen, org. Nr. 925395269, mail post@sologtak.no og betegnes i dette følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 1. Bestillings- og avtaleprosess

Bestillingen er bindende når bestillingen er registret i våres system og du mottar en automatisk ordrebekreftelse, samtidig bundet av din bestilling, hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når den er mottatt, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Måltilpasset bestilling ikke omfattes angrefristloven.

På grunn av kundenes høye krav til rask levering, blir ordrene sendt til fabrikken med høy hastighet. Når produksjon av bestilling har startet, er det ikke lenger mulig å gjøre endringer. Hvis det skulle oppstå behov for endringer, ber vi om at vi blir informert om dette omgående.

Varer kan kjøpes med eller uten montering ved bestillingsprosess. Vi dekker bare Viken, Oslo områder.

Tilkobling til el-nettet må i følge loven utføres av autorisert elektriker og er et krav for at produsentens garanti på motorer skal gjelde.

På sologtak.no legger vi stor vekt på å presentere produktet på en realistisk måte, men vær oppmerksom på at bildene som viser produktet ikke nødvendigvis vil være en nøyaktig gjengivelse av produktets utseende. Dette kan skyldes variasjoner i fargegjengivelsen som kan oppstå på ulike skjermer. Vi anbefaler derfor å bestille gratis tekstilprøver for å være sikker på å  få ønsket farge.

Dersom varen du har bestilt er ikke tilgjengelig, vil vi gi deg beskjed om dette og du vil ha muligheten til å endre bestillingen  eller kansellere den.

 1. Priser

De prisene som gjelder for kjøpet ditt oppgis i forbindelse med din bestilling. Alle priser er oppgitt inklusiv merverdiavgift. Priser inkluderer ikke eventuelle betalings- og fraktavgifter, som er oppført separat. For ordre som overstiger kr.20.000,- inklusive MVA, spanderer vi frakten. Ved å klikke «Send bestilling» godtar kjøper oppgitt fraktpris, og vil derfor ikke kunne kreve kreditering eller refusjon etter at bestillingen er sendt fra vårt lager. Gebyrer i forbindelse med purring, retur o.l. kan tilkomme.

Sologtak.no tar forbehold om eventuelle trykkfeil eller oppdateringer i forbindelse med prising. Dersom en eller flere varer er feilpriset eller har feil pris i forhold til mengde kan Sologtak.no avslå bestillingen og rette opp feilen. Kjøper vil umiddelbart bli underrettet om dette via oppgitt e-postadresse.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbake virkende kraft.

 1. Betaling

Sologtak.no tilbyr vi ulike betalingsalternativer og du kan velge hvilken betalingsmåte du ønsker å benytte. Du kan velge mellom fakturabetaling, kortbetaling, direkte betaling i samarbeider med Klarna, Vipps eller Ressursbank. Avhengig av hvilket alternativ du velger, kan det påløpe ekstra kostnader. Eventuelle kostnader for betalingsmåten din vises også alltid før du legger inn bestillingen. Ved å legge inn informasjon i kassen, samtykker du til valgt betalingsleverandør vilkår.

 1. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi dere informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan dere etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, eller heve avtalen. Leveringstiden er spesifisert for hver enkelt produkt og indikerer omtrentlig dato får når varen vil bli sendt ut fra vårt varemottak.  I noen tilfeller kan leveringstiden overstige 6 uker, da blir kjøperen informert umiddelbart. Leveringstid er avhengig av produsentens produksjonskapasitet.

Varene opp til 2 meter sendes via Nord eller Bring, over 2 meter er hjemlevering med Postnord.

Hvis varen ble bestilt med montering, blir varen levert av selger til avtalt leveringssted. Leveringstid er avhengig av produsentens produksjonskapasitet.

Varene sendes kun til adresser som er oppgitt i folkeregisteret som fast bopel. Levering til hytte- adresser kan avtales, men forutsetter fremkommelighet med lastebil. Dersom leveringsadressen er på en øy, begrenses levering til bakkeplan på kai. Videre frakt må kunden selv ordne.Vi leverer produkter innen 7-14 dager, og hvis produksjonen tar lengre tid, informerer vi våre kunder om dette.

NB! Vi forbeholder oss retten til å kansellere din ordre dersom leveringsadressen er utenfor transportfirmaets leveringsområde.

 1. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når ha, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punk 5. Hvis leveringstiden har kommet og kjøperen ikke tar imot en vare som er gjort tilgjengelig for ham/henne i henhold til avtalen, har likevel kjøperen ansvaret for eventuelle tap eller skader som skyldes egenskapene til varen selv.

 1. Angrerett

Alle produkter som bestilles hos oss måltilpasset, farger og materialer er valgt av kjøper (tilvirkningskjøp). I henhold til «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler» er tilvirkningskjøp unntatt angreretten. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27/KAPITTEL_6#%C2%A722

Dersom du angrer eller ønsker å endre et kjøp, ber vi deg om å gi oss beskjed innen 12 timer slik at vi kan stoppe produksjon.

 1. Garanti og Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må Kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Reklamasjonstid på solskjermingsprodukter er to år. Det er fem år produsentgaranti på motor og styringsenheter. Skader som oppsto etter kjøpers feil, og er ikke resultat av selgers handling kan løses ved særskilt avtale. Kunder returnere produkter innen 14 dager fra mottakelsesdatoen.

Ved eventuelle mangler, er selger kun forpliktet til å levere erstatningsvarer. Sologtak.no dekker aldri utgifter til montør/håndverker!

Vareretur som skyldes brekkasje, manko, eller feillevering, må rapporteres til sologtak.no senest 2 virkedager etter mottagelse. All vareretur skal forhånds-godkjennes av sologtak.no. e-post: post@sologtak.no  og forsendelsesmåte avtales. Kun feil forårsaket av sologtak.no (feil varer, feilleveringer eller reklamasjon på kvalitet) gir grunnlag for retur. Dersom feilen er forårsaket av kunde selv, vil retur ikke aksepteres. Alle varer som returneres etter avtale skal være pakket i original emballasje og alle deler skal medfølges, så som manualer, fjernkontroller, braketter etc. Dersom varen ikke sendes i original emballasje eller ikke alle deler medfølger, vil returen ikke aksepteres og kunden vil bli belastet 50% av leveranses verdi. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig og at det vedlegges dokumentasjon, så som bilder. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner, herunder mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.

Godkjent avvik som er ikke reklamasjon

Plissegardin +/- 3 mm på bredden. Høyden kan noen ganger bli lengre, avhenger av tekstile.

Rullegardin +/-5 mm på bredden. Høyden av tekstilen noen ganger lengre.

Lamellgardin +/-5 mm på bredden og høyden.

Aluminiumpersienner +/- 3 mm på bredden og høyden.

Trepersienne +/-5 mm på bredden og høyden.

Liftgardiner +/-5 mm på bredden og høyden.

Insektrullegardin +/-5 mm på bredden og høyden.

Gardiner +/-5 mm på bredden og høyden.

Mirrage gardiner +/-5 mm på bredden og høyden.

Tekstiler. Det er fargeforskjeller i varierende grad på alle batcher på alle tekstiler. Dette gjelder alle produsenter og er ikke reklamasjonsgrunnlag. Vi anbefaler at solskjerming i samme rom, eller på samme side av huset bestilles samtidig. Ellers kan det bli fargeforskjeller. ”Tvisting” og/eller svai, innebærer at stoffene på alle innvendige produkter vrir seg inntil 20 mm (eller 2% av bredde).

Ved leveranse av styringssystemer (for eksempel sol- og vindsensor) påligger det kunde å følge den installasjons- og brukerveiledning som følger produktet. Ved kastevinder som overstiger innstilt vindverdi, så er risikoen til stede for at automatikken ikke rekker å trekke inn/opp produktet før skade oppstår. Slike hendelser dekkes ikke av reklamasjonsfristen/garantien.

Markise. Brettemerker forekommer under konfeksjoneringen av markiseduk. Fiskeben-mønster forekommer under opprullingen av markiseduk. Markiseduk er en standard i bransjen og disse forandrer ikke produktets kvalitet og gir ikke grunnlag for reklamasjon. Markiseduker leveres på 120 cm ruller som sys sammen til den bredden man ønsker. De leveres ikke med symmetriske sømmer.
Skifte av markiseduk. Ved skifte av duk på eksisterende markise med motor er det nødvendig å justere endestoppene på motoren. Dette gjøres som siste operasjon, altså etter at den nye duken er montert på stativet. I sjeldne tilfeller kan denne justeringsmuligheten gå i stykker. Dette kan ikke repareres og dermed må man bytte motor. Selger tar forbehold om skifte av motor ved skifte av markiseduk og dekker ikke ny motor i slike tilfeller.

I andre sjeldne tilfeller kan komponenter på en markise gå i stykker og forårsake skader/ødeleggelser på markisestativet enten når duken skiftes eller i etterkant. Nye komponenter og reparasjoner dekkes ikke av selger, og kan delene ikke erstattes, må kunde selv bære kostnaden for en ny markise. Årsaken er ofte materialtretthet i komponenter som; snekke, endegavl, endetapp, endedeksler, markisefester, fjærsystem i armene osv. Dette er komponenter man visuelt ikke kan vurdere under befaringen og som først kan oppdages når duken skiftes eller av kunde i etterkant.

Ved skifte av duk sjekkes ikke markisen for forsvarlig innfesting, da dette ikke er nødvendig for å skifte duk.

Ved skifte av duk på gamle markisestativer kan vi nevne at dagens duker veier mer og er stivere sammenlignet med hva som markisen opprinnelig ble levert med. Duken vil derfor oppleves slakkere samt at fiskeben-mønster er mer fremtredende. Markiseduk er en standard i bransjen.

Screenduk. Screenduker vil ved store størrelser måtte skjøtes der to duker sveises sammen. Skjøten vil få en tett og mørkere stripe. ZIP screen duker sveises med en glidelås fast til dukens sider hvor det kan oppstå bølger mellom to forskjellige tekstiler.

Termisk brudd i glassetSolskjerming kan forårsake termisk brudd i vindusglass. Termisk brudd kommer som resultat av kritiske temperaturforskjeller over glassets flate. Alle solskjermingsprodukter, både innvendige og utvendige, kan forårsake termisk brudd i glasset.

Alle innvendige solskjermingsprodukter kan føre til termisk brudd enten ved å dekke hele eller deler av vinduet. Spesielt kan vi nevne at produkter med lystette tekstiler og produkter som isolerer meget bra kan gi kritiske temperaturforskjeller og resultere i termisk brudd. Montering av produktet for nære eller helt inntil glasset kan medføre termisk brudd.

Alle utvendige produkter som persienner, markiser eller screengardiner som brukes på deler av vinduet skape temperaturforskjeller som fører til termisk brudd.

Hvor store temperaturforskjeller glasset tåler avhenger blant annet av glasstype og kantbearbeiding. Ved risiko for temperaturforskjeller på mer enn 35-45°C (avhengig av kantbehandling) over glassets flate anbefaler Glass og Fasadeforeningen å benytte herdet glass. Kritisk temperaturforskjell over glassets flate i herdet glass er ca. 200°C.

Erfaringsmessig oppstår termisk brudd veldig sjeldent. Vi fraråder montering av produkter helt inntil glasset og at gardinen kun dekker deler av vinduet. Selger har ingen forutsetninger for å kunne gi eksakte monteringsavstander på de ulike produktene da mye avhenger av glasstypen, kantbearbeiding og eventuelle skjulte skader på glasset. Ved tvil om glasset tåler produktet du søker, anbefaler vi å ta kontakt med glass leverandør.

Velger kjøper å ikke følge våre anbefalinger, eller tiltakene beskrevet i «veileder-tiltak mot termisk brudd» (se link under) utgitt av Glass og Fasadeforeningen, gir ikke selger kunde reklamasjonsrett og dekker ikke nytt glass.

Ved feil oppgitt mål av Kjøperen vil ikke dette godkjennes som retur. Returkostnadene bæres av Kjøperen (jf. Angrerettloven § 15).

 1. Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom sologtak.no ikke leverer varen eller forsinket levering i.h.t. Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) – Lovdata

Dersom sologtak.no heller ikke da kan levere varene har kjøper rett til:

 • å heve kjøpet uten kostnad (det legges til grunn at forsinkelsen likevel må være vesentlig)
 • å holde kjøpesummen tilbake
 • å kreve oppfyllelse straks varen er på lager
 • å kreve erstatningsvare fra selger
 • å kjøperen kan kreve erstatning for tap man lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side hvis det er hjemmel i Forbrukerkjøpsloven for dette. Unntak: Dette gjelder ikke utgifter til allerede bestilte snekkere og montører etc.
 1. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for for innsamlende personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningloven, kun innhente og lagre de personopplysninger  som nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsen etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 1. Konfliktløsning

Alle uenigheter og konflikter løses på frivillig ordning. Ved unnlatelse av å komme til enighet gjennom forhandlinger, løses uenighet i henhold til lovene i Norge. Tvister som oppstår i forbindelse med kjøpet, skal avgjøres etter norsk rett av den alminnelige domstolen ved Viken Solskjermingsystemer AS verneting.