Hopp til innholdet

Garanti og Reklamasjon

Garanti og Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må Kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Reklamasjonstid på solskjermingsprodukter er to år. Det er fem år produsentgaranti på motor og styringsenheter. Skader som oppsto etter kjøpers feil, og er ikke resultat av selgers handling kan løses ved særskilt avtale. Kunder returnere produkter innen 14 dager fra mottakelsesdatoen.

Ved eventuelle mangler, er selger kun forpliktet til å levere erstatningsvarer. Sologtak.no dekker aldri utgifter til montør/håndverker!

Vareretur som skyldes brekkasje, manko, eller feillevering, må rapporteres til sologtak.no senest 2 virkedager etter mottagelse. All vareretur skal forhånds-godkjennes av sologtak.no. e-post: post@sologtak.no  og forsendelsesmåte avtales. Kun feil forårsaket av sologtak.no (feil varer, feilleveringer eller reklamasjon på kvalitet) gir grunnlag for retur. Dersom feilen er forårsaket av kunde selv, vil retur ikke aksepteres. Alle varer som returneres etter avtale skal være pakket i original emballasje og alle deler skal medfølges, så som manualer, fjernkontroller, braketter etc. Dersom varen ikke sendes i original emballasje eller ikke alle deler medfølger, vil returen ikke aksepteres og kunden vil bli belastet 50% av leveranses verdi. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig og at det vedlegges dokumentasjon, så som bilder. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner, herunder mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.

Godkjent avvik som er ikke reklamasjon

Plissegardin +/- 3 mm på bredden. Høyden kan noen ganger bli lengre, avhenger av tekstile.

Rullegardin +/-5 mm på bredden. Høyden av tekstilen noen ganger lengre.

Lamellgardin +/-5 mm på bredden og høyden.

Aluminiumpersienner +/- 3 mm på bredden og høyden.

Trepersienne +/-5 mm på bredden og høyden.

Liftgardiner +/-5 mm på bredden og høyden.

Insektrullegardin +/-5 mm på bredden og høyden.

Gardiner +/-5 mm på bredden og høyden.

Mirrage gardiner +/-5 mm på bredden og høyden.

Tekstiler. Det er fargeforskjeller i varierende grad på alle batcher på alle tekstiler. Dette gjelder alle produsenter og er ikke reklamasjonsgrunnlag. Vi anbefaler at solskjerming i samme rom, eller på samme side av huset bestilles samtidig. Ellers kan det bli fargeforskjeller. ”Tvisting” og/eller svai, innebærer at stoffene på alle innvendige produkter vrir seg inntil 20 mm (eller 2% av bredde).

Ved leveranse av styringssystemer (for eksempel sol- og vindsensor) påligger det kunde å følge den installasjons- og brukerveiledning som følger produktet. Ved kastevinder som overstiger innstilt vindverdi, så er risikoen til stede for at automatikken ikke rekker å trekke inn/opp produktet før skade oppstår. Slike hendelser dekkes ikke av reklamasjonsfristen/garantien.

Markise. Brettemerker forekommer under konfeksjoneringen av markiseduk. Fiskeben-mønster forekommer under opprullingen av markiseduk. Markiseduk er en standard i bransjen og disse forandrer ikke produktets kvalitet og gir ikke grunnlag for reklamasjon. Markiseduker leveres på 120 cm ruller som sys sammen til den bredden man ønsker. De leveres ikke med symmetriske sømmer.
Skifte av markiseduk. Ved skifte av duk på eksisterende markise med motor er det nødvendig å justere endestoppene på motoren. Dette gjøres som siste operasjon, altså etter at den nye duken er montert på stativet. I sjeldne tilfeller kan denne justeringsmuligheten gå i stykker. Dette kan ikke repareres og dermed må man bytte motor. Selger tar forbehold om skifte av motor ved skifte av markiseduk og dekker ikke ny motor i slike tilfeller.

I andre sjeldne tilfeller kan komponenter på en markise gå i stykker og forårsake skader/ødeleggelser på markisestativet enten når duken skiftes eller i etterkant. Nye komponenter og reparasjoner dekkes ikke av selger, og kan delene ikke erstattes, må kunde selv bære kostnaden for en ny markise. Årsaken er ofte materialtretthet i komponenter som; snekke, endegavl, endetapp, endedeksler, markisefester, fjærsystem i armene osv. Dette er komponenter man visuelt ikke kan vurdere under befaringen og som først kan oppdages når duken skiftes eller av kunde i etterkant.

Ved skifte av duk sjekkes ikke markisen for forsvarlig innfesting, da dette ikke er nødvendig for å skifte duk.

Ved skifte av duk på gamle markisestativer kan vi nevne at dagens duker veier mer og er stivere sammenlignet med hva som markisen opprinnelig ble levert med. Duken vil derfor oppleves slakkere samt at fiskeben-mønster er mer fremtredende. Markiseduk er en standard i bransjen.

Screenduk. Screenduker vil ved store størrelser måtte skjøtes der to duker sveises sammen. Skjøten vil få en tett og mørkere stripe. ZIP screen duker sveises med en glidelås fast til dukens sider hvor det kan oppstå bølger mellom to forskjellige tekstiler.

Termisk brudd i glasset. Solskjerming kan forårsake termisk brudd i vindusglass. Termisk brudd kommer som resultat av kritiske temperaturforskjeller over glassets flate. Alle solskjermingsprodukter, både innvendige og utvendige, kan forårsake termisk brudd i glasset.

Alle innvendige solskjermingsprodukter kan føre til termisk brudd enten ved å dekke hele eller deler av vinduet. Spesielt kan vi nevne at produkter med lystette tekstiler og produkter som isolerer meget bra kan gi kritiske temperaturforskjeller og resultere i termisk brudd. Montering av produktet for nære eller helt inntil glasset kan medføre termisk brudd.

Alle utvendige produkter som persienner, markiser eller screengardiner som brukes på deler av vinduet skape temperaturforskjeller som fører til termisk brudd.

Hvor store temperaturforskjeller glasset tåler avhenger blant annet av glasstype og kantbearbeiding. Ved risiko for temperaturforskjeller på mer enn 35-45°C (avhengig av kantbehandling) over glassets flate anbefaler Glass og Fasadeforeningen å benytte herdet glass. Kritisk temperaturforskjell over glassets flate i herdet glass er ca. 200°C.

Erfaringsmessig oppstår termisk brudd veldig sjeldent. Vi fraråder montering av produkter helt inntil glasset og at gardinen kun dekker deler av vinduet. Selger har ingen forutsetninger for å kunne gi eksakte monteringsavstander på de ulike produktene da mye avhenger av glasstypen, kantbearbeiding og eventuelle skjulte skader på glasset. Ved tvil om glasset tåler produktet du søker, anbefaler vi å ta kontakt med glass leverandør.

Velger kjøper å ikke følge våre anbefalinger, eller tiltakene beskrevet i «veileder-tiltak mot termisk brudd» (se link under) utgitt av Glass og Fasadeforeningen, gir ikke selger kunde reklamasjonsrett og dekker ikke nytt glass.

Ved feil oppgitt mål av Kjøperen vil ikke dette godkjennes som retur. Returkostnadene bæres av Kjøperen (jf. Angrerettloven § 15).

Konfliktløsning

Alle uenigheter og konflikter løses på frivillig ordning. Ved unnlatelse av å komme til enighet gjennom forhandlinger, løses uenighet i henhold til lovene i Norge. Tvister som oppstår i forbindelse med kjøpet, skal avgjøres etter norsk rett av den alminnelige domstolen ved Viken Solskjermingsystemer AS verneting.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi dere informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan dere etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, eller heve avtalen. Leveringstiden er spesifisert for hver enkelt produkt og indikerer omtrentlig dato får når varen vil bli sendt ut fra vårt varemottak.  I noen tilfeller kan leveringstiden overstige 6 uker, da blir kjøperen informert umiddelbart. Leveringstid er avhengig av produsentens produksjonskapasitet. Vi leverer produkter innen 7-14 dager, og hvis produksjonen tar lengre tid, informerer vi våre kunder om dette.

Varene opp til 2 meter sendes via Nord eller Bring, over 2 meter er hjemlevering med Postnord.

Hvis varen ble bestilt med montering, blir varen levert av selger til avtalt leveringssted. Leveringstid er avhengig av produsentens produksjonskapasitet.

Varene sendes kun til adresser som er oppgitt i folkeregisteret som fast bopel. Levering til hytte- adresser kan avtales, men forutsetter fremkommelighet med lastebil. Dersom leveringsadressen er på en øy, begrenses levering til bakkeplan på kai. Videre frakt må kunden selv ordne.

NB! Vi forbeholder oss retten til å kansellere din ordre dersom leveringsadressen er utenfor transportfirmaets leveringsområde.